top of page

Αναβάθμιση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας

10 Μαϊου 2018

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας προς τον Ανανπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: "Αναβάθμιση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας".

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, στην Καρδίτσα, στον νόμο μου εδρεύει το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων δημιουργήθηκε με υψηλές προδιαγραφές και σύγχρονα συστήματα εργαστηριακού εξοπλισμού. Σε αυτό δραστηριοποιούνται τα εργαστήρια ελέγχου, αξιολόγησης και διαχείρισης σπέρματος, καθώς και το εργαστήριο πατρότητας των ζώων. Το Κέντρο είναι το πρώτο στην Ελλάδα που εφάρμοσε το Πρόγραμμα Απογονικού Ελέγχου Καραγκούνικων Κριαριών σε συνεργασία με τον Σταθμό Αναπαραγωγής και Τεχνικής Σπερματέγχυσης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Καρδίτσας.

Στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων εφαρμόζεται το πιλοτικό πρόγραμμα για τη γενετική βελτίωση και εξυγίανση των προβάτων καραγκούνικης φυλής. Το καραγκούνικο πρόβατο είναι μια αυτόχθονη ελληνική φυλή παραγωγικού ζώου που υπάρχει στην περιοχή της Καρδίτσας και της Δυτικής Θεσσαλίας και μπορεί να δώσει μεγάλες ποσότητες γάλακτος και καλής ποιότητας.

Το Κέντρο, το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση του γενετικού υλικού για την παραγωγή προβάτων, θα μπορούσε να επιτύχει μεγαλύτερη γενετική πρόοδο μέσω της αύξησης της ακρίβειας της επιλογής των ζώων αναπαραγωγής με την εφαρμογή τεχνικής σπερματέγχυσης σε όλα τα ζώα αναπαραγωγής του πυρήνα.

Στοχεύοντας, επίσης, στη στήριξη της προβατοτροφίας και στην παραγωγή ταυτοποιημένων κτηνοτροφικών προϊόντων, το Κέντρο θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθυσμό των προβάτων, προκειμένου να επέλθει και αύξηση των αποδόσεων σε γάλα ταυτοποιημένης ελληνικής φυλής και εξοικονόμηση πόρων. Δυστυχώς, όμως, το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων υπολειτουργεί, οι υποδομές και ο εξοπλισμός του είναι αναξιοποίητα και υστερεί σε εξειδικευμένο ανθρώπινο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό και πόρους.

Κύριε Υπουργέ, βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με τον εντοπισμό δυναμικών θεματικών τομέων ή κλάδων. Η κτηνοτροφία είναι ένας δυναμικός κλάδος και στηρίζει την αγροτική οικονομία της χώρας, αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής, παρέχοντας εργασία σε χιλιάδες οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Στην περιφέρεια της Θεσσαλίας παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό φέτας στην Ελλάδα και πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγάλες ποσότητες γάλακτος τοπικών φυλών.

 Επιπρόσθετα, θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο η περιοχή μου, όσο και η χώρα χρειάζεται μια νέα γενιά εκπαιδευμένων κτηνοτρόφων που να μπορούν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στην παραγωγή προσανατολισμένων στον συνεργατισμό και στη δημιουργία συμμετοχικών συνεργατικών σχημάτων. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από συνεταιρισμούς κτηνοτρόφων, που επιθυμούν συνεργασία με το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σας ερωτώ, λοιπόν, τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σας και ποια μέτρα θα λάβετε για την αναβάθμιση και στελέχωση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας, προκειμένου αφενός να παρέχει τεχνογνωσία και επιμόρφωση και αφετέρου να συνδεθεί η έρευνα με την παραγωγή ενσωματώνοντας την καινοτομία με προφανή οφέλη για την τοπική οικονομία.

Επίσης, πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία και αλληλεπίδραση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το κοινό όφελος και πώς σκέφτεστε να αξιοποιήσετε τον εν λόγω φορέα για τη χάραξη στρατηγικής και τα εργαστήριά του για την ταυτοποίηση και πιστοποίηση της πλέον σημαντικής αυτόχθονης φυλής προβάτων Θεσσαλίας που είναι το καραγκούνικο πρόβατο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ευχαριστούμε την κ. Κατσαβριά.

Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ Τσιρώνης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Πραγματικά, κυρία συνάδελφε, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί, όπως επανειλημμένα έχουμε δηλώσει όλο το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στρατηγικός στόχος για μας είναι ακριβώς αυτός που θέσατε, να επενδύσουμε στην ποιότητα, να επενδύσουμε στην τεχνογνωσία, να επενδύσουμε στην καινοτομία. Να αναδείξουμε, δηλαδή, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού προϊόντος και να μη συναγωνιστούμε τα φθηνά προϊόντα χαμηλής ποιότητας που προσφέρουν ανταγωνίστριες χώρες.

Θα επενδύσουμε, λοιπόν, στην ποιότητα και με αυτόν τον στόχο και το κέντρο γενετικής βελτίωσης στην Καρδίτσα είναι ένα κέντρο πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα στρατηγικό σημείο. Στην Ελλάδα υπάρχουν πέντε τέτοια κέντρα.

Αυτήν τη στιγμή θα σας πω πολύ συνοπτικά στο όριο του χρόνου ποια είναι εκείνα τα σημεία στα οποία αυτήν τη στιγμή έχουμε επενδύσει. Κατ’ αρχάς είναι το Μέτρο 10.2.1 που αφορά τους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία. Είναι το μέτρο το οποίο ακριβώς αυτήν τη στιγμή έχει εγκριθεί ειδικά για την Καρδίτσα, έχει προκηρυχθεί τον Ιανουάριο και με την απόφαση του Γενικού μας Γραμματέα, του κ. Αντώνογλου, στις 17 Νοεμβρίου του 2017 έχουμε τη συγκεκριμένη δράση στο 10.2.1, την ένταξη του αγροτικού συνεταιρισμού πρώτης προβατοτροφίας καραγκούνικου προβάτου Προαστίου Καρδίτσας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε ένα μέτρο.

Υπάρχει και ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα στο οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να συνδράμει το Κέντρο με ποσοστά. Να διευκρινίσω ότι τα μέτρα του ΠΑΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δεν επιτρέπουν να ενισχύονται απευθείας δημόσιοι οργανισμοί, αλλά υπάρχει το Μέτρο 16 για τη συνεργασία, μέσω του οποίου μπορούν να φτιάχνονται επιχειρησιακές ομάδες στις οποίες ακριβώς μπορεί να ενταχθεί και το Κέντρο. Εδώ μιλάει για την έναρξη λειτουργίας νέας συνεργασίας για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, όπως και ΜΚΟ και φυσικά περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το Κέντρο, λοιπόν, μπορεί να συνδράμει σε μια τέτοια σύμπραξη.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ξεκινήσαμε, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, να φτιάξουμε ακριβώς αυτό που είπατε. Αντί το κάθε κέντρο να παλεύει μόνο του, εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε διεπιστημονικές κυψέλες από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και τους παραγωγούς, ακριβώς για να προωθήσουμε αυτά τα μέτρα.

Όσον αφορά το στελεχιακό δυναμικό του Κέντρου, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το Κέντρο απασχολεί δέκα υπαλλήλους. Η τελευταία προκήρυξη ήταν το 2009, σημαδιακή χρονική στιγμή γιατί είναι ακριβώς η εποχή που η Ελλάδα μπαίνει στα μνημόνια. Ξέρετε ότι από εκεί και πέρα η δυσκολία είναι δεδομένη.

Αναγνωρίζω και εγώ από την ερώτησή σας ότι πράγματι στο Κέντρο –και εγώ το βλέπω- λείπει ένας ειδικός στη σπερματέγχυση. Αυτή τη στιγμή νομίζω με επιλεκτικές συνεργασίες μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά και μετά τον Αύγουστο να συζητήσουμε, ώστε να γίνει μια προκήρυξη για ενίσχυση όλων των κέντρων και φυσικά του Κέντρου της Καρδίτσας.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Κυρία Κατσαβριά, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Όπως ανέφερα και στην πρωτολογία μου, το πιλοτικό έργο γενετικής βελτίωσης και εξυγίανσης των προβάτων υλοποιείται σήμερα στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Προβατοτρόφων Καραγκούνικων Προβάτων που αριθμεί πενήντα μέλη, τα οποία εκτρέφουν πέντε χιλιάδες ζώα.

Όμως η ετήσια χρηματοδότηση του έργου –το είπατε και εσείς βεβαίως- με 20.000 ευρώ δεν είναι ικανοποιητική, αν θέλουμε να προωθήσουμε τις εγχώριες φυλές προβάτων στη χώρα μας και να αυξήσουμε την παραγωγικότητά τους, δημιουργώντας έτσι μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του έργου και την επέκτασή του και στα πρόβατα φυλής Χίου είναι ανάγκη να αναβαθμιστούν οι υποδομές του Κέντρου με την πλήρη λειτουργία του Σταθμού Απογονικού Ελέγχου Κριαριών, που περιλαμβάνει τα εργαστήρια ελέγχου, αξιολόγησης, διαχείρισης σπέρματος και του ελέγχου πατρότητας των ζώων, τα οποία αποτελούν τα εργαλεία για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών αναπαραγωγής. Αυτό θα σημαίνει αύξηση της παραγωγής σε γάλα, όπως και αύξηση της παραγωγής σε φέτα και των κτηνοτροφικών προϊόντων από τις αυτόχθονες φυλές, διασφαλίζοντας τη μοναδικότητα του πιστοποιημένου κτηνοτροφικού προϊόντος μέσα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Για την αναβάθμιση αυτή, πρέπει το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας να ενισχυθεί με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό -και ευελπιστούμε μετά τον Αύγουστο, όπως είπατε και εσείς, να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα- και με τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα και την αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων, οι οποίοι χρήζουν επισκευής και εκσυγχρονισμού.

Συνεταιρισμοί και άλλα συλλογικά πρόσωπα, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της κτηνοτροφίας και των τροφίμων επιθυμούν και αναζητούν συνεργασία με το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ευκαιρίες για ανάπτυξη νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένη στην ιδιαιτερότητα της περιοχής ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες στην αναπαραγωγή και βελτίωση των ζώων, καθώς και καινοτομία στην παραγωγή και τη μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων τους.

Έτσι αναπτύσσονται νέες θέσεις εργασίας, αλλά και πόλοι εκπαίδευσης με το Πανεπιστήμιο και τους φορείς των κτηνοτρόφων οι οποίοι αναζητούν επιμορφωτικά προγράμματα. Η νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θέτει ως σκοπό την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας και τη δημιουργία ισχυρών επιστημονικών πόλων και συνεργιών ανάμεσα στα πανεπιστημιακά τμήματα και τα ερευνητικά κέντρα.

 

Ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους νέους ακαδημαϊκούς φορείς και τα εργαστήρια της περιοχής μπορεί να δημιουργήσει έναν συνεργατικό σχηματισμό με ανεξάρτητους, συμπληρωματικούς και συνανταγωνιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο καραγκούνικο πρόβατο στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας.

Οι ακαδημαϊκοί φορείς και μέλη αυτής της ομάδας του συνεργατικού σχηματισμού θα μπορούσαν να έχουν ως ρόλο την παροχή επιστημονικής τεχνικής στήριξης, με στόχο τη διάχυση εξειδικευμένης τεχνολογίας περί της διαχείρισης των ζωικών γενετικών πόρων, τον εκσυγχρονισμό με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην αναπαραγωγή των ζώων και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης.

Κύριε Υπουργέ, το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας είναι ένα έτοιμο εργαλείο στα χέρια στην πολιτείας. Αυτό που ζητώ είναι να καλύψουμε άμεσα τις ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί, εκσυγχρονίζοντας τους χώρους και τον εξοπλισμό του, αλλά και εξασφαλίζοντας το απαραίτητο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων και με τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ενσωματώσει την καινοτομία στην παραγωγή, την ταυτοποίηση και την πιστοποίηση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων, ώστε να λειτουργήσει ως πρότυπο Κέντρο και να παρέχει πρακτική εξάσκηση στους φοιτητές των ακαδημαϊκών φορέων της περιοχής στη γενετική βελτίωση των ζώων και στη μεταποίηση ή και εμπορία των προϊόντων της κτηνοτροφίας, να παρέχει τεχνική στήριξη στους ωφελούμενους κτηνοτρόφους σε θέματα αναπαραγωγής, να ενημερώνει συστηματικά τους ωφελούμενους κτηνοτρόφους με ημερίδες, συμμετοχή σε ζωοτεχνικές εκθέσεις και συνέδρια.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή μας, αναβαθμίζοντας το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων, να ενισχύσουμε την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας της Καρδίτσας, της Θεσσαλίας και της χώρας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Υπουργέ, έχετε και πάλι το λόγο για τρία λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Δράττομαι της ευκαιρίας από την ερώτησή σας για να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνω διαρκώς. Στην Ελλάδα των μνημονίων, αλλά και προγενέστερα καλλιεργήθηκε μια άγονη μυθοπλασία, ένας εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα ανάμεσα στους παραγωγούς και τους μικρομεσαίους. Καλλιεργήθηκε η εντύπωση, λοιπόν, σε κοινωνικές τάξεις ότι κάποιες ειδικές τάξεις φταίνε για την κρίση σε βάρος των άλλων.

Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη -και το έχω επαναλάβει πολλές φορές- η διαφθορά στην ελληνική πολιτεία είναι ελληνικό φαινόμενο το οποίο είχε συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες από ένα πολιτικό καθεστώς που βούλιαξε τη χώρα, το οποίο όμως διαπερνούσε ταυτόχρονα και τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Με αυτή την έννοια, αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εγώ το βλέπω κάθε μέρα με τους παραγωγούς που ζητούν μια δυνατή, υγιή, αποτελεσματική πολιτεία, ζητούν ένα αποτελεσματικό δημόσιο. Αυτό το αποτελεσματικό δημόσιο είμαστε υποχρεωμένοι να τους το παράσχουμε.

Άρα, αυτή τη στιγμή συμμερίζομαι την άποψή σας και δεσμεύομαι να κάνω και εισήγηση στον Υπουργό, ώστε να δούμε και μέσω της κινητικότητας μήπως μπορέσουμε να ενισχύσουμε το Κέντρο, γιατί ξαναλέω ότι για μας οι γενικές βελτιώσεις είναι στρατηγική προτεραιότητα. Μάλιστα, είναι πρώτη στρατηγική προτεραιότητα.

Από εκεί και πέρα, θα τονίσω κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από την ελληνική έρευνα και καινοτομία είναι ακριβώς η συνεργασία που αναφέρατε. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ αξιόλογες έρευνες και πάρα πολύ αξιόλογο δυναμικό, το οποίο απλώς δεν συνεργάζεται. Αυτό ακριβώς -και το επαναλαμβάνω- προσπαθήσαμε να κάνουμε με τον κ. Φωτάκη. Προσπαθήσαμε, δηλαδή, να συζητήσουμε αντίστροφα ποιες είναι εκείνες οι προτεραιότητες που θέτουν οι παραγωγοί μας, ποιες είναι εκείνες οι ανάγκες. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το καραγκούνικο και μπορώ να αναφέρω και άλλα σημαντικά εθνικά προϊόντα, είναι και το χιώτικο, είναι και το καλαρρύτικο, είναι και άλλες φυλές.

Αντίστροφα, αντί αυτή τη στιγμή οι ερευνητές μας να ασχολούνται με αυτό για το οποίο βρήκαμε μια χρηματοδότηση, να πάνε οι ανάγκες της παραγωγής και να τους ζητήσουν -να τους παραγγείλουν, θα έλεγα, να κάνουμε την πρόσκληση δηλαδή- ποια πανεπιστήμια θέλουν να συνδράμουν, όλα μαζί ενωμένα, διεπιστημονικά σε μια τέτοια προσπάθεια.

Μ’ αυτήν την έννοια το Κέντρο, είτε με την κινητικότητα, είτε μέσω κάποιων προγραμμάτων, όπως προανέφερα, με τη συνεργασία δηλαδή υπαλλήλων που θα προσληφθούν από τους συνεταιρισμούς και θα αξιοποιηθούν από το πρόγραμμα, είτε τέλος πάντων όταν βγούμε από αυτήν την ιστορία, από αυτόν τον εφιάλτη των μνημονίων, με μια προκήρυξη επιτέλους να ανανεωθεί το επιστημονικό μας δυναμικό, να μπορέσουμε ακριβώς να κάνουμε τα Κέντρα μας περισσότερο λειτουργικά. Η συνεργασία για μένα είναι το κλειδί και εκεί θα βρεθεί η λύση.

Ευχαριστώ.

Τελευταία Νέα
bottom of page